Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 53 (1967), No. 4

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 53 (1967), No. 4

均熱炉・熱間加工

Toshiharu SHIMAZAKI, Hiroaki KOTAKI, Takashiro NONAKA, Takashi INOUE, Kaoru NIKAMI, Kazutoshi MATSUDA, Takashi YASUI, Motoya SUZUKI, Shoichi SHIKANO, Makoto SASAKI, Masao SOGA, Kiyokazu UEDA, Itsuo HIROSE, Kenzo KATO, Isao GOKYU

pp. 429-436

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

均熱炉・熱間加工

加工

Kiyokazu UEDA, Itsuo HIROSE, Kenzo KATO, Isao GOKYU, Shigenari SHIMIZU, Hidemaro KAWAHARA, Mitsuo NAGASE, Kaoru NIKAMI, Chikao SHIMAZU, Kazutoshi MATSUDA, Takashi MIYABE, Takashi YASUI, Motoya SUZUKI, Hiroyoshi MATSUBARA, Kamematsu MATSUDA, Yoshihiro IRIE, Kazuo OKAMOTO, Naoki EGUCHI, Koe NAKASHIMA, Kazuo MATSUDO, Takayoshi SHIMOMURA

pp. 436-447

Readers Who Read This Article Also Read

加工

Tetsu-to-Hagané Vol.53(1967), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Kazuo MATSUDO, Takayoshi SHIMOMURA, Mineo SHIMIZU, Minoru KAWAHARADA, Masaaki SHIBATA, Shiro SANAGI, Koe NAKAJIMA, Toshio KIKUMA

pp. 447-458

Readers Who Read This Article Also Read

加工

Tetsu-to-Hagané Vol.53(1967), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

表面処理・腐食

Kunio KUSAKA, Hiroshi SASAKI, Shotaro ARAKI, Hiroshi YOSHIDA, Jun HOASHI, Matsuo MIYAZAKI, Yutaka ADACHI, Dr. Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Hiroshi KOZIMA, Kazuo KAWANO

pp. 459-467

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

表面処理・腐食

クリープ

Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Hiroshi KOZIMA, Kazuo KAWANO, Takayasu OKADA, Tsuyoshi NAKAYAMA, Yuko KUMADA, Katsuhiro TSUCHIYA, Rybichi SASAKI, Humio HATAYA

pp. 467-477

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

クリープ

耐熱鋼・クリープ

Ryoichi SASAKI, Humio HATAYA, Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Tamotsu MUKOYAMA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Renpei YODA

pp. 477-486

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼・クリープ

歴史・基礎

Takao SASABE, Akimitsu OKURA, Atumasa OKADA, Kanichi KUWANO, Masakuni KITADA, Hisashi GONDO, Tadashi NISHI, Mizuo SAKAKIHARA

pp. 487-494

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

歴史・基礎

性質一般・工具鋼・低温用鋼

Hisashi GONDO, Tadashi NISHI, Mizuo SAKAKIHARA, Hikoshiro TAKEICHI, Masuo KADOSE, Mitsuo NAKAGAWA, Shinkichi KOIKE, Akira KIMURA, Kunio KUSAKA, Kosuke MURAI, Hirohiko HORIKOSHI, Masayoshi HASEGAWA, Masayuki SANO, Takehiko IKI, Shin SUZUKI, Nobuo TAKAHASHI, Kingo KIYONAGA, Motokazu URANO, Ryosei AGO, Toshio AKUTAGAWA

pp. 494-512

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質一般・工具鋼・低温用鋼

疲れ・強靱鋼・強力鋼

Kingo KIYONAGA, Motokazu URANO, Ryosei AGO, Toshio AKUTAGAWA, Kenji TAKAHASHI, Hironori TAKASHIMA, Akinori ITO, Shoichi FUKUI, Toshiyuki WATANABE, Goshi KATO, Chiaki ASADA, Takao AOKI, Masao KANAO, Toru ARAKI, Kunio KUSAKA, Masaaki IWAMARU, Shotaro ARAKI

pp. 512-530

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

疲れ・強靱鋼・強力鋼

性質・基礎

Fujio URUSHIHARA, Takashi MATSUOKA, Yosihiko ABE, Akira IWAKI, Minoru TAMURA, Sigeru ONUMA, Hideji HOTTA, Genjiro MIMA, Shigenori HORI, Tutomu TANIMURA

pp. 531-541

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・基礎

原子力・分析

Genjiro MIMA, Shigenori HORI, Tutomu TANIMURA, Tadashi NEMOTO, Ryoichi SASAKI, Kazuo TANOZAKI, Isao MASAOKA, Takasuke SHIMADA, Yoshitaka NAKAGAWA, Yasuhiko SHIGA, Hiroshi NAGAYAMA, Akira WATANABE, Yoshihiko ABE, Yuko YAMADA, Waro KAWAMURA, Shiro WATANABE, Takashi OTSUBO

pp. 541-558

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

原子力・分析

III 薄鋼板の成形加工性

Minoru FUKUDA, Haruo KUBOTERA, Kazuhide NAKAOKA, Kaoru WATANABE, Masahiro SHIOTUKI, Koe NAKAJIMA, Toshio KIKUMA

pp. 559-566

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

III 薄鋼板の成形加工性

IV オーステナイトステンレス鋼の高温クリープ中の組織

Shunji YAMAMOTO, Sadao OHTA, Eiji MIYOSHI, Teruo YUKITOSHI, Ryuichi NAKAGAWA, Yoshikuni KAWABE

pp. 567-577

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

IV オーステナイトステンレス鋼の高温クリープ中の組織

Article Access Ranking

14 Apr. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.