Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 46 (1960), No. 10

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 46 (1960), No. 10

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Shigenori Takano, Tetuo Shirai, Tadashi Endo, Iwao Matushima, Shigeo Yasutomi, Mutsumi Ihida, Yozo Takano, Shizuya Maekawa, Kiyotoshi Kato, Shigeo Wakamatsu

pp. 1069-1077

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Shigeki Sawa, Toshio Mori, Kenji Sasaki, Shun-ichi Harada, Yo Ito, Shigenori Kawai, Motokazu Urano, Kazuo Miyahara, Sizo Hirano, Isoshi Kawashima

pp. 1077-1086

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Akitoshi Ishimitsu, Akitoshi Shigemi, Katsuya Ono, Takashi Doinouchi, Tateo Yatutuka, Tomogiro Tottori, Shunichi Komaki, Isao Sugio, Shigeyoshi Yabe, Shigeru Mizuno, Hideo Sugisawa, Eiichi Matsuo, Seiich Kojima

pp. 1086-1093

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Hideo Sugisawa, Eiichi Matsuo, Seiichi Kojima, Akihiko Tanaka, Satoshi Hayashi, Gyoichi Suzuki, Tadashi Kobayashi, Hiroshi Iizima, Tetuo Yamaguchi

pp. 1093-1100

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Akira Honda, Masakazu Yoshinaga, Minoru Kawamura, Katsuki Terakura, Kenji Suzawa, Takashi Doinouchi, Akio Chida, Shigezi Obuchi, Koji Sanbongi, Nobunao Nishida, Gyozo Kawahara, Akitoshi Ishimitsu, Takeo Furui, Kin-ichi Sugawara

pp. 1100-1113

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Keiji Tsujihata, Shozo Miyagawa, Yasuhiro Sawada, Akitoshi Ishimitsu, Yasumasa Sawamura, Tadashi Murakami, Kazuo Fukaya, Takezi Sanematsu, Shizuo Kiriyama, Yoshiyuki Tanaka, Hiroki Toyozawa, Tameki Nakamura, Shojiro Watanabe, Makio Ota, Teruo Ikeno, Yoshihiro Suzuki, Nozomu Kikuchi

pp. 1113-1123

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Keji Tsujihata, Kumao Uejima, Makoto Inoue, Akira Honda, Shizuo Harada, Ryoichi Yamakoshi, Tomio Haru, Daisuke Kamijima, Masao Kawai, Hiroshi Kimura, Teiji Teramine

pp. 1123-1132

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Takahiro Morimune, Ryosuke Hirasawa, Kyoichi Sato, Ryozo Sato, Noboru Taguchi, Kenjirô Kambara, Keiki Fujita

pp. 1132-1137

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Koretaka Kodama, Akitosi Sigemi, Tatuo Higasi, Akira Murakami, Kiyoshi Takai, Yûichirô Satô, Chikao Yoshii, Toshiharu Mitsuo, Michio Inouye, Kokichi Sano, Toshisada Mori, Takeshi Ogasawara, Hirom Hasegawa, Takuzo Hatakeyama, Takehiro Yamada

pp. 1138-1150

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Hiroshi Joh, Yoshiaki Miura, Mataichi Utsunomiya, Keiji Tsujihata, Koretaka Kodama, Minoru Nakahara, Kazuto Takesue, Shiro Ida, Ryoichi Miwa, Isao Hanaki, Toshiyuki Fujiwara, Shoichiro Gondo, Yajiro Fukagawa, Katsuto Ota, Hiroshi Nakamura

pp. 1150-1162

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Tsuyoshi Kai, Shigenori Oda, Shigetoshi Asakuma, Kazuyoshi Yasunaga, Junjiro Tamura, Shigeru Toyoda, Masayoshi Maeda, Zensaku Yamamoto, Sadami Oyama, Sine Kaiho, Masao Takamuku, Shinji Tsuda, Sigeru Tamamoto, Eiro Iwamura, Toyohiko Ota

pp. 1163-1171

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Hidenori Matsuoka, Masayoshi Maeda, Zensaku Yamamoto, Sine Kaiho, Eiro Iwamura, Toyohiko Ota, Arito Okazaki, Takaaki Simose, Kazuo Kunii, Kastumi Kakiuchi, Raigiro Nisida, Tosio Sakurada

pp. 1171-1179

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Tsuneo Kinoshita, Shigetoshi Sakai, Yasuo Koike, Shinji Kaneko, Kiyoshi Saito, Yoshihiro Mitarashi, Shigeaki Morita, Masao Kishida, Kiyoshi Mizui, Katashi Saito, Masaharu Ito, Masashi Oishi, Shiro Yamamoto, Hachiro Araki

pp. 1179-1187

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Shigeru Maehara, Kazuo Wakabayashi, Susumu Narita, Shigeaki Morita, Hajime Nakagawa, Seita Yamada, Masahiko Yamamoto, Hideomi Morita, Katsukichi Nakamachi

pp. 1187-1193

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Shozo Watanabe, Hideo Watanabe, Shizuo Okubo, Yasuo Otake, Masatoki Nakayama, Eiro Iwamura, Motoyoshi Katayama, Seiji Nishikiori, Kumesaburo Sakai, Tetsuo Takahashi, Hideo Kobayashi, Toshiaki Ito, Masami Hirai, Kozo Ojima, Hiroharu Ishikawa, Hiroshi Otaki, Hidetaro Nemoto, Yoshihiro Mitarashi, Minoru Nishiwaki, Akira Miura, Tsuneo Momose, Toru Izu, Keiji Yoshikawa

pp. 1193-1204

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Eido Nakazato, Tatsuo Hayashi, Hisao Ishizuka, Kenji Sasaki, Motoyoshi Katayama, Yukio Nagano, Kunio Nakai, Hiromi Ushiyama, Chiyuki Taniguchi, Shoji Nakaya, Shigeto Eto, Susumu Takeda

pp. 1205-1215

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Akira Adachi, Kiyoshi Mizukawa, Junpei Matumiya, Takeshi Kato, Junichi Imai, Hiroyuki Kajioka, Yoshihiro Mitarashi, Hiroaki Fujimaki, Takaaki Simose, Kiichi Narita, Kenji Mori, Atsusi Miyamoto

pp. 1215-1224

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Kiichi Narita, Kazuo Kanda, Atsusi Miyamoto, Takesi Tsukamoto, Yasuro Nagata, Isao Tanaka, Yutaka Kibe, Yoshio Ishihara, Kohei Ando, Kazuo Moriwaki, Kou Tasaka

pp. 1224-1230

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Rokuro Sakagami, Shizuya Maekawa, Yoshitaka Nakagawa, Takehiro Iwata, Haruhiko Fujita, Kiyoto Ushijima, Yoshihiko Abe

pp. 1230-1239

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Yoshihiko Abe, Akira Adachi, Zen-ichiro Morita, Takeshi Munezane, Kazumi Ogino, Sigeziro Kuno, Hiroshi Oba, Keisuke Hiragushi, Shinsaku Onodera, Yutaka Arakida, Noboru Hiraoka

pp. 1240-1248

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Kenzo Kato, Takashi Kusakabe, Gyoji Nishimuro, Akira Abe, Seizo Teshima, Knsuo Sakamoto, Suemasa Yasuda, Koe Nakajima, Saku Koike, Yoichi Toda, Toyoji Matsuzaki, Shozen Kumagai

pp. 1249-1256

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Yoshio Hashimoto, Yoshinobu Umezawa, Tokashi Kusakabe, Yasuharu Nakajima, Hisao Sunaga, Tatsuo Saeki, Hiroshi Yagasaki, Takeshi Tsukamoto, Yasuro Nagata, Isao Tanaka, Yuzaburo Torii, Hitoshi Iwata

pp. 1256-1262

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Seizo Teshima, Kameo Matsukura, Morihiko Yazu, Takuo Ando, Jituo Higo, Keiji Ariga, Etuo Kameyama, Kazumi Taniguchi, Masao Shidara, Yoshitaro Okada, Kazuto Morita, Takeshi Kato, Toshimutsu Kanai, Haruo Abe

pp. 1262-1270

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Takeshi Okuro, Shigeru Wakushima, Nobuo Fukaya, Masuhiro Sato, Tadashi Ohtake, Hisashi Gondoh, Yoshiie Fukuda, Asao Arima, Bunichiro Kawasaki, Yukio Yamaguchi, Keiichiro Sugimura

pp. 1270-1276

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Jituo Higo, Ren Iwamoto, Satosi Morisita, Mituo Itamura, Daisaku Yamamoto, Toru Fukase, Kazuhisa Moriya, Masao Takamuku, Shinji Tsuda, Takehiko Fujii, Shunji Yamasaki, Kikuo Tajima, Kazutomo Kitagawa, Soichi Izumi, Shigeo Hasebe

pp. 1276-1289

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Hiroshi Imai, Takeshi Okamura, Toshimi Sasaki, Akira Adachi, Yoshiyasu Terasaka, Takashi Banno, Osamu Yanabu, Tatsuo Watanabe, Takeshi Nishimura, Morio Nakajima

pp. 1289-1298

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Tademichi Takei, Akito Yoshida, Shiro Watanabe, Kazuma Takakura, Toshio Miyate, Kiichi Sakanoue, Yutaka Arakida, Turuo Shibazaki, Soichiro Miura

pp. 1299-1306

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Akira Yamashita, Toshio Amaki, Osamu Tsuneda, Yoshimatsu Sensaki, Ichiro Doi, Yoshiro Sakakibara, Kingo Nagaoka, Iwao Hagiwara, Shoichi Shiozawa, Takaji Kusakawa, Yuji Matsuura

pp. 1306-1314

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Kozo Morinaga, Masakazu Sugimori, Bunzi Eto, Hiroshi Nakai, Seita Sakui, Tadahisa Nakamura, Shigetomo Nunomura, Masanobu Ohmori, Tadashi Otake, Takashi Zaizen, Tadashi Nishi, Shoichi Nakanishi, Akio Takemasa

pp. 1315-1326

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Katao Miyano, Shinzi Osanai, Yuzuru Shindo, Kiyohiko Kizuki, Hachiro Kobayakawa, Takuo Shiraishi

pp. 1327-1335

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Saburo Kawaguchi, Hiroshi Ogata, Kiyozo Sakabe, Ryosuke Homma, Kiyoshi Hori, Mamoru Nishihara, Taira Nakano, Tadataka Goto, Eiji Niina

pp. 1336-1343

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Mamoru Nishihara, Taira Nakano, Tadataka Goto, Masatoshi Maeda, Katsumi Shibuya, Kazuyuki Matsunaga, Chiaki Ishii, Juroh Watanabe, Masayoshi Hasegawa, Shozo Fujinaga

pp. 1344-1352

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Mitsutake Isobe, Shoichi Isobe, Takeji Arakawa, Shyogo Oda, Yoichi Yasuda, Koichi Fujii, Saburo Otsuki, Hiroshi Hirata, Kaichi Matsubara, Iwao Hagiwara

pp. 1352-1360

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Hiroshi Kimura, Masao Kawai, Tomizo Onuki, Yosaku Koike, Tomio Chiba, Yoshio Shimokawa, Takehiko Fujii, Takayoshi Yamamoto

pp. 1360-1366

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Hachiro Homma, Tatsuo Fujihara, Yasuo Motomiya, Hideji Hotta, Eiji Miyoshi, Kazuo Kawano, Manabu Ueno, Sadao Ikeda

pp. 1366-1379

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Toru Araki, Akira Koyanagi, Hisamichi Ohashi, Hisashi Takada, Takeshi Suzuki, Chiaki Asada, Ryo Kadowaki, Kosi Kato, Yukuo Kido, Harunobu Fujii, Yunoshin Imai, Toshio Saito

pp. 1379-1390

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Toshio Fujit, Toshihiko Sasakura, Seiji Masumoto, Hideo Abo

pp. 1390-1398

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Toshio Fujita, Toshihiko Sasakura, Yuzo Hosoi, Yutaka Adachi, Masaharu Tokizane, Toshisada Mori

pp. 1399-1404

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Masazo Okamoto, Ryohei Tanaka, Rokuro Ito, Ryuichi Nakagawa, Yasuo Otoguro, Toshio Fujita, Toshihiko Sasakura, Taro Hasegawa, Osamu Ochiai, Shizuo Yamashita

pp. 1405-1418

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

Renpei Yoda, Heitaro Yoshida, Yuuichi Sato, Sadao Koshiba, Tsuneo Kunou, Shin Kimura, Masao Kawahata, Kozo Yokota, Yota Sato, Tetsuya Watanabe, Mamoru Nishihara, Taira Nakano, Sodai Kita, Minoru Makioka

pp. 1419-1426

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第60回講演大会講演大要

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.