Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 49 (1963), No. 3

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 49 (1963), No. 3

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kumao UESHIMA, Narumi KOGA, Yuji TOGINO, Masahei IMATOMI, Akira HONDA, Yoshio HIRATSUKA, Goro WATANABE, Mutsuo UCHIHIRA, Kazuo NAKAMURA, Masaru FUNAKOSHI, Keisuke MORI, Yoshiyuki MURAI, Naoto NAKAMURA, Yajiro FUKAGAWA, Takao YAMAMOTO, Noritoshi INAGAKI

pp. 279-288

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Ryuzo IYODA, Hideo ARAKAWA, Chiyoji SAKAI, Toshitaka TSUTSUMI, Hiroshi NARIKAWA, Toshio NIINOMI, Tomohiro HASEGAWA, Toshio MATSUMOTO, Eiichi SAKAMOTO, Koichi KURODA, Teruo SHIMOTSUMA

pp. 297-305

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Masatoshi SHIMADA, Zensaku AYUHA, Keisuke MORI, Keiich WAKABAYASH, Kiyoshi ESAKI, Shinjiro WAKURI, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Tatsuo HIGASHI, Tadashi KOBAYASHI, Yasuo HAYASHI, Tsuneo MIYASHITA, Tetsuo IZAWA, Motohiko IIZUKA, Tsuyoshi KOGA, Yoshio WATAI, Shigeyoshi YABE, Hiroshi NOMIYAMA

pp. 306-316

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Yosino SHIMOKAWA, Fumitada NAKATANI, Tetsuya MUKAI, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Toshimitsu OGATA, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Shoji ANEZAKI

pp. 316-327

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Takehiro HORIO, Ryosuke TAKAHASHI, Hisashi KISHITAKA, Norihiko SATO, Mitsutaka HATTORI, Shiro SHONO, Kenzo ITO, Shigezi OOBUCHI, Yoshio SHIMOKAWA, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE

pp. 327-334

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Ryo ANDO, Yasuto TAKASAKI, Kozo MORINAGA, Yoshimitsu JOMOTO, Takaaki HAYASHI, Yoshitsugu SATO, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Shozo WAKAYAMA, Kazuo KUNII, Nobuyuki NAGAI, Reijiro NISHIDA, Masayuki TANIGUCHI, Shigeyoshi HIRANO

pp. 334-342

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Akitoshi ISHIMITSU, Syozo WAKAYAMA, Sokichi TOMURA, Katsuhiko SATO, Kozo MORINAGA, Teruo IKENO, Iwao IWASAKI, Susumu SATO, Tsuneomi SAKAKIBARA

pp. 342-352

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Kohei SHIMADA, Ayasaburo MATSUSHIRO, Kaoru NIKAMI, Yoshichika MIZUNO, Takayuki KOYANO, Shozo WATANABE, Kou KUMAI, Minoru YAMAHIRO, Morihiro SHIMABUKURO

pp. 353-360

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Tsuyoshi KAI, Masahiro SAKAMOTO, Mutsumi OHJI, Seiji MASUMOTO, Masakazu TAKAHASHI, Takashi KOIDE, Hajime NAKAGAWA, Yasuo ITO, Naoyoshi FUJIOKA, Minoru SARADA, Masao OKA, Chiaki ASADA, Kumesaburo SAKAI, Taro SUGIYAMA, Yukio NETSU, Nobuo SUZUKI

pp. 360-368

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Akimitsu OKURA, Yukio MATSUSHITA, Chikao YOSHII, Toru TANIMURA, Jiro HIRAO, Tanekazu Soma

pp. 369-376

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Akitoshi ISKIMITSU, Takeo FURUI, Sokichi TOMURA, Hiromu TANIMURA, Susumu SAKAI, Koki GUNJI, Ryuichi ISIZUKA, Hiroshi JOH, SHIRO IDA, Masaki TOKUHISA, Toshiaki KANAMORI

pp. 376-386

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Tsuyoshi KOGA, Minoru KOYA, Kenichi ISODA, Akitoshi ISHIMITSU, Syozo WAKAYAMA, Katsuhiko SATO, Masao HIRATO, Yoshimasa AOYAMA, Hiroharu Usui, Akira MATSUNAGA, Seiji KOBAYASHI, Eiro IWAMURA, Yasuhiro YAGI, Keiichi KOMODA, Masashi KAWANA, Tooru YASUDA

pp. 386-393

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Takashi KOIDE, Satoshi NAKATA, Masao TAKEDA, Yasushi KUROIWA, Yoshimasa AOYAMA, Hiroharu USUI, Akira MATSUNAGA, Kyoichiro SATO, Takashi ITAOKA, Katashi SAITO, Masaharu ITO, Narito KIMURA, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Kazuhiko FUJIWARA

pp. 394-400

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Minoru KOYA, Kichinosuke MATSUNAGA, Motohiko NAKATANI, Eiji HIRAO, Tatsuo OYA, Susumu OKU, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Koichi TAGIRI, Susumu NARITA, Yoshio SHIMOGO, Isao TANAKA, Shiro YAMAMOTO, Hachiro ARAKI, Takashi ITAOKA, Katashi SAITO, Osamu MUROGA, Shozo WATANABE, Etsuro HONMA, Shizuo OKUBO, Issei FURUGAKI

pp. 400-412

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kazuhiro GOTO, George R. St. PIERRE, Michio INOUYE, Takao CHO, Hiroshi OTAKI, Naohiko MIZUNO, Akira MASUI, Yukio YAMADA, Masahiro MURAKAMI

pp. 413-419

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kiyoshi SEGAWA, Eiji FUTAMURA, Haruo SHIMADA, Mitsuo KANDA, Teruo YOKOOJI, Toru ARAKI, Akira KOYANAGI, Kenji OBA, Hisamichi OHASHI, Mineo KOSAKA, Makoto KATO, Susumu MINOWA, Hisao SHINDO, Yoshishige NAGOYA, Kotaro IHII

pp. 420-427

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Tadakazu IWAKOSHI, Shogo ODA, Norikazu KURI, Nobuo SANO, Sumio SHIOMI, Yukio MATSUSHITA, Iku UCHIYAMA, Kiyoshi SEGAWA, Shiro WATANABE, Takashi FUKUYAMA, Hiroshi HARAGUCHI

pp. 427-435

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Sizuya MAEKAWA, Yoshitaka NAKAGAWA, Satoru MATSUMI, Kazuteru SENDA, Shigeaki MORITA, Yashunori YANAGIHARA, Jyuichiro FUKUDOMI, Masazumi ANDO, Ayasaburo MATSUSHIRO, Tatsuo SHIMIZU, Tsuneo Suzuki, Noriaki MORISHITA

pp. 435-443

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kozo MORINAGA, Kazutomo KITAGAWA, Susumu SATO, Soichi IZUMI, Akira HOSHINO, Jo DOI, Takashi ITAOKA, Kiyomi TAGUCHI, Kozo Yano, Shinsaku ONODERA, Noboru HIRAOKA, Masato TAKESHITA, Hidemitsu TAKEUCHI, Masayuki OHYA, Katsushige MIURA, Masuo HAYASHI, Chikakazu NAMIKI, Taiji ARAKI, Takeshi KATO, Kamematsu MATSUDA, Masaru TOKUSHIGE, Masato NAKAMURA, Hisashi TAKAHASHI, Shigenobu TOMITA, Nobuhiro YOKOYAMA

pp. 443-458

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kichizo NIWA, Mitsuo SHIMOJI, Masahiro SHINMEI, Shizuya MAEKAWA, Yoshitaka NAKAGAWA, Akitsugu MOMOSE, Shigeki SAWA, Tomitaka NISHIMURA, Tokuji KIMURA, Yoji KITAMURA, Gengo MONMA, Yoskio SETTAI, Hiroshi OTAKI, Masuta OKUBO, Kazuo YACHI, Teiichi SUZUMOTO, Shizuo DATEYAMA, Takeshi KUDO, Akira SUZUKI, Shoichi TOKUDA, Yoshihiro FUKUHARA, Hiroaki NAKAZIMA

pp. 458-472

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Juro WATANABE, Tsuruo SHIBAZAKI, Shigeru NIGO, Ichiro IMAI, Tatsuya KIMURA, Kouji WADA, Mineo SHIMIZU, Koe NAKAJIMA, Suemasa YASUDA, Shiro SANAGI

pp. 473-479

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Tatsuya KIMURA, Nobuo FUKUDA, Kouji WADA

pp. 479-486

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kenzo KATO, Takashi KUSAKABE, Saburo KOMOTA, Takeshi HIRASAWA, Shinsaku MISE, Kazuo FUJITA, Sadao SHIRAFUII, Toru MIMINO, Koichiro MIYAUCHI, Hideo OSAWA, Teiji ASADA

pp. 486-493

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Tomoyoshi KAWADA, Masatoshi SUZUKI, Tomoyuki TAKEUCHI, Sadao IKEDA, Tomoo KUMABE, Teruo HIROSE, Keiichi TAKAHASHI, Kakunosuke YAMAMORI, Tadayoshi NODA, Keisuke MISAKA

pp. 493-500

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Masabumi YASUDA, Shigeru MASUMOTO, Muneyuki KOMO, Keizo KINOSHITA, Akito YOSIDA, Michihiko SHIMADA, Syuhei TERAO, Hiroyasu MITANI, Masami ONISHI, Keishi BABA, Tan HASHIDA, Etsuro SHUTO, Iwao YANO, Keiti SUZUKI, Jiro YAMAMOTO

pp. 500-514

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Yoji KITAMURA, Akiji CHO, Masahisa TATE, Mitsuo KOYANAGI, Gengo MOMMA, Yoshio SETTAI, SHUNICHI TANAKA, Kozo MORINAGA, Atsushi OBA, Yukiyoshi ITOH, Takuji KAKUTANI, Takashi MATSUKURA, Michito SUGINO, Takekazu YAMAGUCHI, Hideomi MORITA, Masao TSUTSUI, Yoshio HASHIMOTO, Hirooki KUNIMI, Masami HASHIMOTO, Toshio AMAKI, Osamu TSUNEDA, Michio FUKDA

pp. 514-528

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Shiro YOSIMATU, Tomoyoshi KAWADA, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Yosaku KOIKE, Yukio SHIMIZU, Shoichiro KOMAZUKA, Nobuo TAKAHASHI, Genjiro MIMA, Toshimi YAMANE, Kiyoshi SAKAMAKI, Atsumasa OKADA

pp. 529-536

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Masayoshi HASEGAWA, Ichiro ONODA, Ko YAMAGUCHI, Masaharu TOKIZANE, Kiyohiko FUJITA, Toshisada MORI, Katsuo KANO, Taira NAKANO, Hisashi TAKATA, Tadataka GOTO, Isamu OKA

pp. 536-543

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Masanobu OHMORI, Akira KOYANAGI, Nobuyoshi AOKI, Kensuke SAKURAI, Shoichi NAKANISHI, Etsujiro YAJIMA, Kunio KUSAKA, Kunihiro TSURUMI, Mitsuo YAMAZAKI

pp. 544-552

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kunio KUSAKA, Shotaro ARAKI, Hiroshi SASAKI, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Genjiro MIMA, Toshimi YAMANE, Kiyoshi SAKAMAKI

pp. 552-559

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Kunio KUSAKA, Kosuke MURAI, Makoto OSAWA, Tatsuro KUNITAKE, Tadashi KATOU, Taro HASEGAWA, Kotomichi KOMADA, Kunio NISHIOKA, Minoru KOBAYASHI, Etsujiro YAJIMA, Koichi FURUSAWA, YASUHIRO ASADA, Takayasu OKADA, Masao KAWAHATA, Kozo YOKOTA, Tetsuya WATANABE, Kazuo EBATO, Hideji HOTTA

pp. 559-574

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Hideo OSAWA, Teiji ASADA, Ryuichi NAKAGAWA, Yasuo OTOGURO, Yoskikuni KAWABE, Isao GOKYU, Keijiro SUZUKI, Taketo NAKANO, Shunji MONMA, Tsutomu NISHIMA, Tomomi OKA, Junjiro MURAKI, Eiji ISONO, Koji KONO, Tusnemi MATSUDA, Kozo MORINAGA, Kazutomo KITAGAWA, Kihachiro IWASE, Syujiro ONO, Takashi FURUKAWA, Koshi MIYAZAKI, Hidehiko MURAKOSHI, Hiroyoshi ISHIKAWA, Yasuo HAMADA

pp. 574-589

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Masazo OKAMOTO, Takeshi NAITO, Ryoichi SASAKI, Juro WATANABE, Yuko KUMADA, Toru MIMINO, Yosinobu UMEZAWA

pp. 590-597

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Yosuke TAKENO, Hideo OSAWA, Reijiro MATSUOKA, Seikichi YAMADA, Kiyozo SAKABE, Ryosuke HOMMA

pp. 597-605

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Yoshikuni KAWABE, Ryuichi NAKAGAWA, Taira NAKANO, Tsugio KANEDA, Shunji YAMAMOTO, Hiroshi OSUNA, Eiji NIINA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Yosuke TAKENO, Shigehiro INOUE, Takashi TSUTIYA, Yosuke MATSUMOTO

pp. 605-613

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Masazo OKAMOTO, Ryohei TANAKA, Rokuro FUJIMOTO, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Kazunori KAMISHOHARA, Yoshiaki KANAI, Michira UCHIYAMA, Fujio SEKI

pp. 613-620

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Rokuo ICHIYASU, Hideo OSAWA, Kazuo ITO, Tokio FUJIOKA, Noboru TAKAHASHI, Mitsuharu OKAMOTO, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Yosuke TAKENO, Toshio AMAKI, Toshiro TOMINAGA, Hiroshi KOHARA, Kiichi NARITA, Susumu NASU, Shizuya MAEKAWA, Yoshitaka NAKAGAWA, Takehiro IWATA, Eiichi FUJIMORI

pp. 620-636

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Tadashi ENDO, Takashi MIYATSU, Haruo KASAHARA, Shigeo WAKAMATSU, Teruo YUKITOSHI, Eiichi KATO, Shigeki SAWA, Toshio MORI, Hideo TSUMITA, Masabumi YASUDA

pp. 636-646

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第65回講演大会講演大要

Article Access Ranking

15 Apr. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.