Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 47 (1961), No. 3

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 47 (1961), No. 3

製銑

Makoto INOUE, Yaziro FUKAGAWA, Kozi YASUDA, Akira HASEGAWA, Keiji TSUJIHATA, Shigeru OOTSUBO, Minoru KAWAMURA, Isao MITOMA, Yooichi HAYASHI, Takeo YATSUZUKA, Jun SAWAMURA, Shigetoshi UNO, Osamu SEYA, Yukihiro ABE, Hideo SUEMITSU, Sigemi FUJII, Masahiko OKOTI, Sigeo KAMATANI, Akitoshi ISHIMITSU, Kôgô KATO, Akitoshi SHIGEMI, Katsuya ONO, Takehiro HORIO, Shin HASHIMOTO, Keisuke MORI, Yoshiyuki MURAI

pp. 215-229

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Kogo KATO, Shin HASHIMOTO, Keisuke MORI, Yoshiyuki MURAI, Tiyoji SAKAI, Kaneo TOHODA, Jituzo HIRABAYASHI, Toshio NIINOMI, Yoshikatu MIZOBE, Toshio HIRAI, Hitoshi NAKAJIMA, Tsutomu KASE, Tatsuo YAMADA, Seiji HORI, Kumao UESHIMA, Narumi KOGA, Tadahisa HASEGAWA, Haruhisa NAGASHIMA, Keiichi WAKABAYASHI, Michio YASUNAGA, Isawo AIZAWA, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Takashi DOINOUCHI, Akio CHIDA, Shigeji OBUCHI, Kazuo KUNII, Katsumi KAKIUCHI, Reijiro NISHIDA, Shizuo HARADA, Shiro MIYAZAKI, Wataru IWAHASHI, Hachiro TSUKAMOTO, Koretaka KODAMA, Atsumi FUKUDA, Tomonori ASADA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Mataichi UTUNOMIYA, Ryoichi MIWA

pp. 229-239

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Kogo KATO, Shin HASHIMOTO, Keisuke MORI, Yoshiyuki MURAI, Tiyoji SAKAI, Kaneo TOHODA, Jituzo HIRABAYASHI, Toshio NIINOMI, Yoshikatu MIZOBE, Toshio HIRAI, Hitoshi NAKAJIMA, Tsutomu KASE, Tatsuo YAMADA, Seiji HORI, Kumao UESHIMA, Narumi KOGA, Tadahisa HASEGAWA, Haruhisa NAGASHIMA, Keiichi WAKABAYASHI, Michio YASUNAGA, Isawo AIZAWA, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Takashi DOINOUCHI, Akio CHIDA, Shigeji OBUCHI, Kazuo KUNII, Katsumi KAKIUCHI, Reijiro NISHIDA, Shizuo HARADA, Shiro MIYAZAKI, Wataru IWAHASHI, Hachiro TSUKAMOTO, Koretaka KODAMA, Atsumi FUKUDA, Tomonori ASADA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Mataichi UTUNOMIYA, Ryoichi MIWA

pp. 240-251

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Kogo KATO, Shin HASHIMOTO, Keisuke MORI, Yoshiyuki MURAI, Tiyoji SAKAI, Kaneo TOHODA, Jituzo HIRABAYASHI, Toshio NIINOMI, Yoshikatu MIZOBE, Toshio HIRAI, Hitoshi NAKAJIMA, Tsutomu KASE, Tatsuo YAMADA, Seiji HORI, Kumao UESHIMA, Narumi KOGA, Tadahisa HASEGAWA, Haruhisa NAGASHIMA, Keiichi WAKABAYASHI, Michio YASUNAGA, Isawo AIZAWA, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Takashi DOINOUCHI, Akio CHIDA, Shigeji OBUCHI, Kazuo KUNII, Katsumi KAKIUCHI, Reijiro NISHIDA, Shizuo HARADA, Shiro MIYAZAKI, Wataru IWAHASHI, Hachiro TSUKAMOTO, Koretaka KODAMA, Atsumi FUKUDA, Tomonori ASADA, Hiroshi JOH, Shiro IDA, Mataichi UTUNOMIYA, Ryoichi MIWA

pp. 251-263

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Mataichi UTUNOMIYA, Ryoichi MIWA, Yoshiaki MIURA, Keiji TSUJIHATA, Minoru NAKAHARA, Koretaka KODAMA, Kogo KATO, Kazuto TAKESUE, Akitoshi SHIGEMI, Tatsuo HIGASHI, Akira KONDO, Chikao YOSHII, YOSHINOBU KATSUFUJI, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Rempei SEI, Yoshinosuke TADA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masamoto NOSE, Shojiro WATANABE, Fumitada NAKATANI, Tatsuya TSUJI, Kiyoshi SAWAMURA, Masayasu OHTANI, Koji SANBONGI, Takaaki SIMOSE, Kazuo KUNII, Katsumi KAKIUCHI, Reijiro NISHIDA, Takahiro MORIMUNE, Kyoichi SATO, Ryosuke HIRASAWA, Teinosuke Yagi, Yoichi ONO

pp. 263-272

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Mataichi UTUNOMIYA, Ryoichi MIWA, Yoshiaki MIURA, Keiji TSUJIHATA, Minoru NAKAHARA, Koretaka KODAMA, Kogo KATO, Kazuto TAKESUE, Akitoshi SHIGEMI, Tatsuo HIGASHI, Akira KONDO, Chikao YOSHII, YOSHINOBU KATSUFUJI, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Rempei SEI, Yoshinosuke TADA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masamoto NOSE, Shojiro WATANABE, Fumitada NAKATANI, Tatsuya TSUJI, Kiyoshi SAWAMURA, Masayasu OHTANI, Koji SANBONGI, Takaaki SIMOSE, Kazuo KUNII, Katsumi KAKIUCHI, Reijiro NISHIDA, Takahiro MORIMUNE, Kyoichi SATO, Ryosuke HIRASAWA, Teinosuke Yagi, Yoichi ONO

pp. 272-281

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Hiroshi JOH, Shiro IDA, Mataichi UTUNOMIYA, Ryoichi MIWA, Yoshiaki MIURA, Keiji TSUJIHATA, Minoru NAKAHARA, Koretaka KODAMA, Kogo KATO, Kazuto TAKESUE, Akitoshi SHIGEMI, Tatsuo HIGASHI, Akira KONDO, Chikao YOSHII, YOSHINOBU KATSUFUJI, Minoru TANAKA, Masakiyo MORIKAWA, Rempei SEI, Yoshinosuke TADA, Taku SUGIURA, Seiichi YASUI, Masamoto NOSE, Shojiro WATANABE, Fumitada NAKATANI, Tatsuya TSUJI, Kiyoshi SAWAMURA, Masayasu OHTANI, Koji SANBONGI, Takaaki SIMOSE, Kazuo KUNII, Katsumi KAKIUCHI, Reijiro NISHIDA, Takahiro MORIMUNE, Kyoichi SATO, Ryosuke HIRASAWA, Teinosuke Yagi, Yoichi ONO

pp. 282-292

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

分析

Shigeo YASUTOMI, Mutsumi IHIDA, Ichiro FUJIMOTO, Hideo IWATA, Yutaka MANABE, Hitosi KINBARA, Shigeo WAKAMATSU, Iichi OGAHARA, Waro SEKIMOTO, Hiroto MATSUMOTO, Masato NAKAMURA, Shoji TSUCHIDA, Toshio MIYATE, Kiichi SAKANOUE, Eido NAKAZATO, Hisao ISHIZUKA

pp. 293-306

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

分析

製鋼・平炉

Eido NAKAZATO, Hisao ISHIZUKA, Jiro SHIRAMATSU, Takashi ITAOKA, Gengo MONMA, Takuo KOHNO, Etuo NISHIMURA, Kenji SASAKI, Junichi MATSUNO, Goro KASAI, Kaoru NIKAMI, Motoji OTA, Katsushige NAGAMI, Minoru KOYA, Kichinosuke MATSUNAGA, Shigetoshi SAKAI, Shozo WATANABE, Hiroshi KUMAI, Yukimasa OZAWA, Hideo MATSUOKA, Takao SASABE, Masato NAKAMURA, Masaharu TSUCHIDA, Tokio FUJIOKA, Takashi MATSUKURA, Tomizo ONUKI, Yasuhisa ABE, Kunisuke CHIHARA, Kenzi MAEDA, Takehiro IWATA, Eiro IWAMURA, Motoyoshi KATAYAMA, Yo ITO, Eiji HIRAO, Haruo SASAKI, Etsuro HONMA

pp. 306-317

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・平炉

製鋼・平炉

Eido NAKAZATO, Hisao ISHIZUKA, Jiro SHIRAMATSU, Takashi ITAOKA, Gengo MONMA, Takuo KOHNO, Etuo NISHIMURA, Kenji SASAKI, Junichi MATSUNO, Goro KASAI, Kaoru NIKAMI, Motoji OTA, Katsushige NAGAMI, Minoru KOYA, Kichinosuke MATSUNAGA, Shigetoshi SAKAI, Shozo WATANABE, Hiroshi KUMAI, Yukimasa OZAWA, Hideo MATSUOKA, Takao SASABE, Masato NAKAMURA, Masaharu TSUCHIDA, Tokio FUJIOKA, Takashi MATSUKURA, Tomizo ONUKI, Yasuhisa ABE, Kunisuke CHIHARA, Kenzi MAEDA, Takehiro IWATA, Eiro IWAMURA, Motoyoshi KATAYAMA, Yo ITO, Eiji HIRAO, Haruo SASAKI, Etsuro HONMA

pp. 317-326

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・平炉

製鋼・平炉

Eido NAKAZATO, Hisao ISHIZUKA, Jiro SHIRAMATSU, Takashi ITAOKA, Gengo MONMA, Takuo KOHNO, Etuo NISHIMURA, Kenji SASAKI, Junichi MATSUNO, Goro KASAI, Kaoru NIKAMI, Motoji OTA, Katsushige NAGAMI, Minoru KOYA, Kichinosuke MATSUNAGA, Shigetoshi SAKAI, Shozo WATANABE, Hiroshi KUMAI, Yukimasa OZAWA, Hideo MATSUOKA, Takao SASABE, Masato NAKAMURA, Masaharu TSUCHIDA, Tokio FUJIOKA, Takashi MATSUKURA, Tomizo ONUKI, Yasuhisa ABE, Kunisuke CHIHARA, Kenzi MAEDA, Takehiro IWATA, Eiro IWAMURA, Motoyoshi KATAYAMA, Yo ITO, Eiji HIRAO, Haruo SASAKI, Etsuro HONMA

pp. 326-335

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・平炉

製鋼・転炉

Shozo WATANABE, Eiji HIRAO, Haruo SASAKI, Etsuro HONMA, Tetsuo ENDO, Yoshimasa AOYAMA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Matasaburo SATO, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Shigeru MAEHARA, Kazuo WAKABAYASHI, Susumu NARITA, Masao TAKEDA, Toyoaki YAMAGUCHI, Haruo ANAMI, Masao KISHIDA, Kiyoshi MIZUI, Katashi SAITO, Masaharu ITO, Iichi TAJIRI, Akito YOSHIDA, Michihiko SHIMADA, Masae ISHIBASHI, Hidefumi HASHIMOTO, Yukio NAGANO, Takuya TANAKA, Masashi OISHI, Shiro YAMAMOTO

pp. 335-345

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・転炉

製鋼・転炉

Shozo WATANABE, Eiji HIRAO, Haruo SASAKI, Etsuro HONMA, Tetsuo ENDO, Yoshimasa AOYAMA, Shigeaki MORITA, Minoru NISHIWAKI, Matasaburo SATO, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Shigeru MAEHARA, Kazuo WAKABAYASHI, Susumu NARITA, Masao TAKEDA, Toyoaki YAMAGUCHI, Haruo ANAMI, Masao KISHIDA, Kiyoshi MIZUI, Katashi SAITO, Masaharu ITO, Iichi TAJIRI, Akito YOSHIDA, Michihiko SHIMADA, Masae ISHIBASHI, Hidefumi HASHIMOTO, Yukio NAGANO, Takuya TANAKA, Masashi OISHI, Shiro YAMAMOTO

pp. 345-356

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・転炉

製鋼・基礎

Kozo YOKOTA, Yota SATO, Tetsuya WATANABE, Nobuo SANO, Sumio SHIOMI, Yukio MATSUSHITA, Rokuro SAKAGAMI, Sachio MATOBA, Tasuku FUWA, Mituo IMAI, Hiroshi OOI, Toshihiko EMI, Shizuya MAEKAWA, Yoshitaka NAKAGAWA, Chiyuki TANIGUCHI, Mitsunobu KURITA, Shigeto ETO

pp. 357-369

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・基礎

製鋼・電気炉

Chiyuki TANIGUCHI, Mitsunobu KURITA, Shigeto ETO, Morizo KONO, Kiyoomi YOSHIDA, Takao YAMAMOTO, Ryoichi OKADA, Minoru IKEDA, Akira MURASHIMA, Kanji EMOTO, Yoshitura KATAYAMA, Yosuke Ichinoi, Yoshihiko ABE, Eiichiro ASANO, Sitiro FUKUSIMA, Seiji NISHIKIORI, Kumesaburo SAKAI, Tetsuo TAKAHASHI, Hideo KOBAYASHI, Toshiaki ITO, Kozo OJIMA, Shinsaku ONODERA, Yoshitaka NAKAGAWA, Noboru HIRAOKA, Shizuya MAEKAWA, Koreaki SUZUKI, Toyosuke TANOUE, Yoshio KOTANI

pp. 369-380

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・電気炉

製鋼・電気炉

Chiyuki TANIGUCHI, Mitsunobu KURITA, Shigeto ETO, Morizo KONO, Kiyoomi YOSHIDA, Takao YAMAMOTO, Ryoichi OKADA, Minoru IKEDA, Akira MURASHIMA, Kanji EMOTO, Yoshitura KATAYAMA, Yosuke Ichinoi, Yoshihiko ABE, Eiichiro ASANO, Sitiro FUKUSIMA, Seiji NISHIKIORI, Kumesaburo SAKAI, Tetsuo TAKAHASHI, Hideo KOBAYASHI, Toshiaki ITO, Kozo OJIMA, Shinsaku ONODERA, Yoshitaka NAKAGAWA, Noboru HIRAOKA, Shizuya MAEKAWA, Koreaki SUZUKI, Toyosuke TANOUE, Yoshio KOTANI

pp. 381-389

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼・電気炉

造塊・性質

Kiyoto USHIJIMA, Takeshi KATO, Kamematsu MATSUDA, Masaru TOKUSHIGE, Hideo TAKEBAYASHI, Toshiro INOUE, Kunihisa SATO, Shozo WATANABE, Hideo WATANABE, Shizuo OKUBO, Masatoki NAKAYAMA, Shigehiro INOUE, Takashi TSUCHIYA, Ichiro NISH, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Sodai KITA, Naomichi YAMANAKA, Kunio KUSAKA, Renpei YODA, Heitaro YOSHIDA, Yuutichi SATO, Taro HASEGAWA, Fukunaga TERASAKI, Kozo YOKOTA, Yukishige FUKASE, Shyoichi KATOH, Sadao KOSHIBA, Tsuneo KUNOU, Shin KIMURA, Akira TONOOKA

pp. 390-400

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・性質

造塊・性質

Kiyoto USHIJIMA, Takeshi KATO, Kamematsu MATSUDA, Masaru TOKUSHIGE, Hideo TAKEBAYASHI, Toshiro INOUE, Kunihisa SATO, Shozo WATANABE, Hideo WATANABE, Shizuo OKUBO, Masatoki NAKAYAMA, Shigehiro INOUE, Takashi TSUCHIYA, Ichiro NISH, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Sodai KITA, Naomichi YAMANAKA, Kunio KUSAKA, Renpei YODA, Heitaro YOSHIDA, Yuutichi SATO, Taro HASEGAWA, Fukunaga TERASAKI, Kozo YOKOTA, Yukishige FUKASE, Shyoichi KATOH, Sadao KOSHIBA, Tsuneo KUNOU, Shin KIMURA, Akira TONOOKA

pp. 400-409

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・性質

造塊・性質

Kiyoto USHIJIMA, Takeshi KATO, Kamematsu MATSUDA, Masaru TOKUSHIGE, Hideo TAKEBAYASHI, Toshiro INOUE, Kunihisa SATO, Shozo WATANABE, Hideo WATANABE, Shizuo OKUBO, Masatoki NAKAYAMA, Shigehiro INOUE, Takashi TSUCHIYA, Ichiro NISH, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Sodai KITA, Naomichi YAMANAKA, Kunio KUSAKA, Renpei YODA, Heitaro YOSHIDA, Yuutichi SATO, Taro HASEGAWA, Fukunaga TERASAKI, Kozo YOKOTA, Yukishige FUKASE, Shyoichi KATOH, Sadao KOSHIBA, Tsuneo KUNOU, Shin KIMURA, Akira TONOOKA

pp. 409-417

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

造塊・性質

性質

Kazuo HORIKAWA, Yoshinobu UMEZAWA, Shinichi SERA, Takashumi GOUDA, Sadaichi NAKASHIMA, Akira ADACHI, Kiyoshi MIZUKAWA, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Shigetomo NUNOMURA, Masanobu OHMORI, Tatsuo FUJIWARA

pp. 418-430

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Katao MIYANO, Yoshiyuki ENDO, Kunio YAMADA, Kinji YOKOYAMA, Akira YAMAMOTO, Mitsuharu SUGITA, Tosimitus TUMURA, Shigeru YONETANI, Norio KANETAKE, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Sodai KITA, Takayasu OKADA, Tatsuro KUNITAKE, Shushi KINOSHITA, Akira YAMASHITA, Toshio AMAKI, Osamu TSUNEDA, Takashi OTA, Yuzo HOSOI, Hideji HOTTA, Michira UCHIYAMA, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Manabu UENO, Iku UCHIYAMA, Akihiko HOSHINO, Gennosuke TEMMYO, Naohiko MIZUNO

pp. 431-440

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Katao MIYANO, Yoshiyuki ENDO, Kunio YAMADA, Kinji YOKOYAMA, Akira YAMAMOTO, Mitsuharu SUGITA, Tosimitus TUMURA, Shigeru YONETANI, Norio KANETAKE, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Sodai KITA, Takayasu OKADA, Tatsuro KUNITAKE, Shushi KINOSHITA, Akira YAMASHITA, Toshio AMAKI, Osamu TSUNEDA, Takashi OTA, Yuzo HOSOI, Hideji HOTTA, Michira UCHIYAMA, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Manabu UENO, Iku UCHIYAMA, Akihiko HOSHINO, Gennosuke TEMMYO, Naohiko MIZUNO

pp. 440-448

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Katao MIYANO, Yoshiyuki ENDO, Kunio YAMADA, Kinji YOKOYAMA, Akira YAMAMOTO, Mitsuharu SUGITA, Tosimitus TUMURA, Shigeru YONETANI, Norio KANETAKE, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Sodai KITA, Takayasu OKADA, Tatsuro KUNITAKE, Shushi KINOSHITA, Akira YAMASHITA, Toshio AMAKI, Osamu TSUNEDA, Takashi OTA, Yuzo HOSOI, Hideji HOTTA, Michira UCHIYAMA, Fujio SEKI, Kazunori KAMISHOHARA, Manabu UENO, Iku UCHIYAMA, Akihiko HOSHINO, Gennosuke TEMMYO, Naohiko MIZUNO

pp. 448-457

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

加工

Nobuyoshi NAMBU, Yosaku KOIKE, Kahei OHASHI, Yoichi TODA, Shozen KUMAGAI, Kenzo KATO, Saburo KOMOTA, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Tadataka GOTO, Masaharu SANO, Keinosuke TSUJI, Hidemi SAKO, Gennosuke TENMYO, Kazuo MATSUDO, Seizo TESHIMA, Mineo SHIMIZU, Minoru KAWAHARADA, Shintaro YAMADA, Takashi BANNO, Akira ADACHI, Muneyuki KOMO, Taizo HARA, Yoshiyasu TERASAKA, Kiyoshi SEGAWA, Hidejiro ASANO, Tsuyoshi SATO, Kiyoshi KAWATA, Rikichi KAWABATA, Haruyoshi SUZUKI, Hiroshi TAMURA, Shushi KINOSHITA, Tsuneo MOMOSE, Toru IZU, Akira YOSHIDA, Katsumi OSHIMA

pp. 458-466

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Nobuyoshi NAMBU, Yosaku KOIKE, Kahei OHASHI, Yoichi TODA, Shozen KUMAGAI, Kenzo KATO, Saburo KOMOTA, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Tadataka GOTO, Masaharu SANO, Keinosuke TSUJI, Hidemi SAKO, Gennosuke TENMYO, Kazuo MATSUDO, Seizo TESHIMA, Mineo SHIMIZU, Minoru KAWAHARADA, Shintaro YAMADA, Takashi BANNO, Akira ADACHI, Muneyuki KOMO, Taizo HARA, Yoshiyasu TERASAKA, Kiyoshi SEGAWA, Hidejiro ASANO, Tsuyoshi SATO, Kiyoshi KAWATA, Rikichi KAWABATA, Haruyoshi SUZUKI, Hiroshi TAMURA, Shushi KINOSHITA, Tsuneo MOMOSE, Toru IZU, Akira YOSHIDA, Katsumi OSHIMA

pp. 466-478

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

加工

Nobuyoshi NAMBU, Yosaku KOIKE, Kahei OHASHI, Yoichi TODA, Shozen KUMAGAI, Kenzo KATO, Saburo KOMOTA, Mamoru NISHIHARA, Taira NAKANO, Tadataka GOTO, Masaharu SANO, Keinosuke TSUJI, Hidemi SAKO, Gennosuke TENMYO, Kazuo MATSUDO, Seizo TESHIMA, Mineo SHIMIZU, Minoru KAWAHARADA, Shintaro YAMADA, Takashi BANNO, Akira ADACHI, Muneyuki KOMO, Taizo HARA, Yoshiyasu TERASAKA, Kiyoshi SEGAWA, Hidejiro ASANO, Tsuyoshi SATO, Kiyoshi KAWATA, Rikichi KAWABATA, Haruyoshi SUZUKI, Hiroshi TAMURA, Shushi KINOSHITA, Tsuneo MOMOSE, Toru IZU, Akira YOSHIDA, Katsumi OSHIMA

pp. 478-490

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工

性質

Kazuo NAKAZAWA, Zenichiro TAKAO, Mamoru NISHIHARA, Yoshiro YAGI, Shunji YAMAMOTO, Tsugio KANEDA, Manabu UENO, Hirooki NAKAJIMA, Sadao IKEDA, Kiyoji DEGUCHI, Tomitaka NISHIMURA, Hiroshi SUYAMA, Masato TAKESHITA, Kazuki SATO, Toshio HORITA, Katsushige Miura, Teturo ITO

pp. 491-505

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Takuji KAKUTANI, Tokio FUJIOKA, Takashi MATSUKURA, Toyosuke TANOUE, Shigeo HASEBE, Iichi TAJIRI, Michihiko SHIMADA, Hisashi Mori, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Iku UCHIYAMA, Minoru NOMURA, Manabu UENO, Zenichiro TAKAO, Takaaki SIMOSE, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Taro SUGIYAMA, Koshi KATO, Isao SEKIO, Koichi AOKI, Hisashi GONDOH, Suehiro HIYOSHI, Yoshiie FUKUDA, Yukito SASAKI, Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Tadataka Goto, Masayoshi INOUE, Mamoru NISIHARA, Tsugio KANEDA, Tatsuo MASUDA, Kiyohiko KIZUKI, Hachiro Kobayakawa, Takuo SHIRAISHI, Katao MIYANO, Yuzuru SHINDO

pp. 506-517

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Takuji KAKUTANI, Tokio FUJIOKA, Takashi MATSUKURA, Toyosuke TANOUE, Shigeo HASEBE, Iichi TAJIRI, Michihiko SHIMADA, Hisashi Mori, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Iku UCHIYAMA, Minoru NOMURA, Manabu UENO, Zenichiro TAKAO, Takaaki SIMOSE, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Taro SUGIYAMA, Koshi KATO, Isao SEKIO, Koichi AOKI, Hisashi GONDOH, Suehiro HIYOSHI, Yoshiie FUKUDA, Yukito SASAKI, Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Tadataka Goto, Masayoshi INOUE, Mamoru NISIHARA, Tsugio KANEDA, Tatsuo MASUDA, Kiyohiko KIZUKI, Hachiro Kobayakawa, Takuo SHIRAISHI, Katao MIYANO, Yuzuru SHINDO

pp. 517-528

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質

Takuji KAKUTANI, Tokio FUJIOKA, Takashi MATSUKURA, Toyosuke TANOUE, Shigeo HASEBE, Iichi TAJIRI, Michihiko SHIMADA, Hisashi Mori, Takeshi KATO, Junichi IMAI, Hiroyuki KAJIOKA, Iku UCHIYAMA, Minoru NOMURA, Manabu UENO, Zenichiro TAKAO, Takaaki SIMOSE, Kiichi NARITA, Atsushi MIYAMOTO, Taro SUGIYAMA, Koshi KATO, Isao SEKIO, Koichi AOKI, Hisashi GONDOH, Suehiro HIYOSHI, Yoshiie FUKUDA, Yukito SASAKI, Taira NAKANO, Shunji YAMAMOTO, Tadataka Goto, Masayoshi INOUE, Mamoru NISIHARA, Tsugio KANEDA, Tatsuo MASUDA, Kiyohiko KIZUKI, Hachiro Kobayakawa, Takuo SHIRAISHI, Katao MIYANO, Yuzuru SHINDO

pp. 529-539

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

性質・ステンレスおよび耐熱鋼

Noboru SHINODA, Fujio TSUKAMOTO, Hiroshi YAGASAKI, Takashi Suzuki, Mamoru NISHIHARA, Tsugio KANEDA, Tamotsu HIURA, Show OKAMOTO, Omi MIYAKAWA, Masaharu FUKUTOME, Yunoshin IMAI, Toshio SAITO, Kenji Ono, Ryoichi SASAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Yasuo OTOGURO, Kenkichi HOSOE, Tadashi KAWASAKI, Ryohei TANAKA, Rokuro ITO, Takeshi NAITO, Naomichi YAMANAKA, Kunio KUSAKA, Masanobu KITAHARA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Teruhisa TANAKA

pp. 540-550

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.48(1962), No.1

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・ステンレスおよび耐熱鋼

性質・ステンレスおよび耐熱鋼

Noboru SHINODA, Fujio TSUKAMOTO, Hiroshi YAGASAKI, Takashi Suzuki, Mamoru NISHIHARA, Tsugio KANEDA, Tamotsu HIURA, Show OKAMOTO, Omi MIYAKAWA, Masaharu FUKUTOME, Yunoshin IMAI, Toshio SAITO, Kenji Ono, Ryoichi SASAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Yasuo OTOGURO, Kenkichi HOSOE, Tadashi KAWASAKI, Ryohei TANAKA, Rokuro ITO, Takeshi NAITO, Naomichi YAMANAKA, Kunio KUSAKA, Masanobu KITAHARA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Teruhisa TANAKA

pp. 550-560

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・ステンレスおよび耐熱鋼

性質・ステンレスおよび耐熱鋼

Noboru SHINODA, Fujio TSUKAMOTO, Hiroshi YAGASAKI, Takashi Suzuki, Mamoru NISHIHARA, Tsugio KANEDA, Tamotsu HIURA, Show OKAMOTO, Omi MIYAKAWA, Masaharu FUKUTOME, Yunoshin IMAI, Toshio SAITO, Kenji Ono, Ryoichi SASAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Yasuo OTOGURO, Kenkichi HOSOE, Tadashi KAWASAKI, Ryohei TANAKA, Rokuro ITO, Takeshi NAITO, Naomichi YAMANAKA, Kunio KUSAKA, Masanobu KITAHARA, Toshio FUJITA, Toshihiko SASAKURA, Teruhisa TANAKA

pp. 561-571

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・ステンレスおよび耐熱鋼

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.