Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 46 (1960), No. 3

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 46 (1960), No. 3

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Teinosuke Yagi, Yoshitaro Fuke, Akira Kondo, Kenjiro Kambara, Keiki Fujita, Kiyoto Matsuzuka, Yoshinori Shirane, Teruo Ikeno, Tomoro Hagiwara

pp. 199-210

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Akitoshi Ishimitsu, Akitoshi Shigemi, Katsuya Ono, Akira Honda, Minoru Kawamura, Katsumoto Terakura, Yoshio Mizuno, Kumao Ueshima, Yuji Togino, Makoto Inoue, Naoto Nakamura, Yajiro Fukagawa

pp. 210-219

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Koretaka Kodama, Noboru Tsuboi, Kogo Kato, Shin Hashimoto, Tsuyoshi Koga, Yoshio Kanda, Shigeyoshi Yabe, Masamoto Nose, Tameaki Nakamura, Keijiro Inoue

pp. 219-226

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Hiroshi Joh, Shiro Ida, Tamotsu Kamada, Masaaki Tokuhisa, Shigeo Yasutomi, Mutsumi Ihida, Hideo Iwata

pp. 226-235

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Tasuku Fuwa, Masakuni Fujikura, Sachio Matoba, Shiro Ban-ya, Shizuya Maekawa, Yoshitaka Nakagawa, Yasuo Yanagawa

pp. 235-243

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Takezi Sanematsu, Hiroki Toyozawa, Yukio Fuji, Ryo Ando, Kazuo Fukaya, Akitoshi Ishimitsu, Takeo Furui, Shozo Wakayama, Masatoshi Shimada, Minoru Iwata

pp. 243-250

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Michio Yasunaga, Kazuo Miyakawa, Yasuto Shimomura, Takashi Doinouchi, Akio Chida, Shigeji Obuchi, Akikazu Suzawa, Teruo Ikeno, Yukiyoshi Itoh, Shiro Morita, Kazuhiko Kurai, Mikio Tuji, Shido Omori

pp. 250-259

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Masauki Hotta, Yoshio Ono, Yasuaki Fujii, Hiroshi Honda, Kenzo Yoneda, Akira Yamashita, Toshio Amaki, Osamu Tsuneda, Masazo Okamoto, Ryohei Tanaka, Rokuro Ito

pp. 260-268

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Yukio Nagano, Noboru Kakimi, Takashi Doinouchi, Kenzô Itô, Masami Otomo, Tuyoshi Kai, Sigetoshi Asakuma, Jyuitiro Fukutomi, Masao Nakatsukasa, Koichi Tashiro, Michio Haga, Kikusaburb Nakamura, Sigeo Nagata, Kan-iti Takinami, Taro Sugiyama, Shoki Sato

pp. 269-278

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Takayoshi Ohta, Minoru Nishiwaki, Shigeru Maehara, Kazuo Wakabayashi, Tomokatsu Kohtani, Kohichi Tagiri, Susumu Narita, Takehiko Fujii

pp. 278-287

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Masatake Maezawa, Tadao Shirosawa, Kazuo Onozuka, Yoshio Kawamura, Keiji Haijima, Tadayoshi Koizumi, Shingo Oba, Toshio Takai, Chiyuki Taniguchi, Mitsunobu Kurita, Akira Inoue, Yoshio Aketa, Kiyoto Ushijima

pp. 287-294

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Yosaku Koike, Shoichiro Komazuka, Saburo Kawaguchi, Shinsaku Onodera, Yoshitaka Nakagawa, Ryosuke Honma, Masao Nishigishi, Masao Sidara, Yoshitaro Okada, Shin-ich Kawano, Tsuneo Ikemi, Yutaka Arakida, Noboru Hiraoka

pp. 294-304

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Naoteru Oda, Rikuo Inoue, Shinich Tsujimoto, Yoshimitu Nishio, Kenzo Kato, Haruo Kubodera, Takashi Kusakabe, Toru Hara, Tadashi Ohtake, Hisashi Gondoh, Yoshiie Fukuda, Asao Arima, Toyohiko Okamoto, Keizou Takahashi

pp. 304-313

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Yukio Kido, Harunobu Fujii, Takayuki Kuroda, Masami Suematsu, Takashi Kuroyanagi, Misuke Atsumi, Hiroshi Imai, Zenrokn Baba, Koiti Yosii, Michio Ono

pp. 314-322

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Seita Sakui, Kimiko Sato, Fujio Morozumi, Makoto Nakagawa, Mikio Eto

pp. 322-329

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Kaoru Hosoda, Tatsuaki Morishima, Toshihiko Sakai, Takeshi Kato, Junichi Imai, Hiroyuki Kajioka, Shigeo Hasebe, Toshio Saito, Yoshio Shimokawa, Takehiko Fujii, Takayoshi Yamamoto

pp. 329-339

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Chiyuki Taniguchi, Toyosuke Tanoue, Yoshio Kotani, Iku Uchiyama, Manabu Ueno, Hirooki Nakashima, Sadao Ikeda, Takugi Kakutani, Kiyoshi Yoshida, Sadao Koshiba, Asao Inata

pp. 339-349

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Naomichi Yamanaka, Kunio Kusaka, Masanobu Kitahara, Sadao Koshiba, Shin Kimura, Hideki Harada, Hideji Hotta, Tomoo Sato, Tomizo Onuki, Yasuhisa Abe

pp. 349-356

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Hisashi Takada, Takeshi Suzuki, Masao Kawabata, Kozo Yokota, Yota Sato, Tetsuya Watanabe, Hideo Shimoda, Katao Miyano, Kinichi Inouye, Yoshiyuki Fndo, Yuzo Hosoi, K.E. Pinnow, A.J. Shaler

pp. 356-365

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Ryuichi Nakagawa, Yasuo Otoguro, Hiroshi Hirano, Shunji Yamamoto, Tamotsu Hiura, Hiroshi Kobayashi, Tatsuo Masuda, Saburo Kawaguchi, Juro Watanabe, Tsuruo Shibasaki, Hiroshi Ogata

pp. 365-375

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Ryuichi Nakagawa, Yasuo Otoguro, Shoji Terai, Taro Hasegawa, Fukunaga Terasaki, Shizuo Yamashita

pp. 375-384

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Fujio Tsukamoto, Hisao Sunaga, Takashi Suzuki, Kenkichi Hosoe, Mamoru Nishihara, Taira Nakano, Shunzi Yamamoto, Sodai Kita, Naomichi Yamanaka, Kunio Kusaka, Akira Tonooka, Omi Miyakawa, Masazo Okamoto

pp. 384-392

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Muneyuki Komo, Shintaro Yamada, Yoshiyasu Terasaka, Akira Adachi, Takashi Banno, Yoshimitsu Nishio, Kazuo Matsudo, Masanori Matsumoto, Kyuya Nagasaki, Noboru Komuro, Teiichi Shimizu

pp. 393-402

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Kiyosi Segawa, Taketosi Matumoto, Hiroshi Susukida, Tomozumi Ando, Mamoru Nishihara, Taira Nakano, Minoru Makioka, Tadataka Goto, Hideo Shimoda, Shinsaku Onodera, Akira Tokuda, Ryosuke Homma, Hiroshi Yoshida, Genziro Mima, Toshihiko Kawai, Yoshikiyo Ogino

pp. 402-412

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Sigeo Nagata, Taro Sugiyama, Kosi Kato, Yuji Akazawa, Toshihiro Mori, Seizo Teshima, Mineo Shimizu, Minoru Kawaharada, Seita Sakui, Tadahisa Nakamura, Shigetomo Nunomura, Takeo Yamada

pp. 412-421

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Seizo Tesima, Mineo Shimizu, Masaki Ide, Seita Sakui, Tadahisa Nakamura, Masanobu Omori, Tadashi Ohtake, Kouichi Aoki, Isao Kimura

pp. 422-428

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Shigeo Wakamatsu, Mutsumi Ihida, Sizo Hirano, Kozo Momoki, Takeji Koizumi, Humio Sawai, Mamoru Nishihara, Taira Nakano, Tadataka Goto

pp. 428-437

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Hachiro Homma, Shoichi Nakanishi, Akio Takemasa, Hiroshi Hirano, Tsugio Kaneda, Ichiro Kokubo

pp. 437-444

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

Takayasu Okada, Manabu Ueno, Iku Uchiyama, Akihiko Hoshino, Mamoru Nishihara, Taira Nakano, Tadataka Goto, Naomichi Yamanaka, Kunio Kusaka, Akira Tonooka, Yunoshin Imai, Toshio Saito, Iwao Nakazawa

pp. 444-452

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

日本鉄鋼協会第59回講演大会講演大要

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.