Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 52 (1966), No. 10

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 52 (1966), No. 10

耐熱鋼

Ryoichi SASAKI, Kazuya MIYARARA, Toshio FUJITA, Toru ARAKI, Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Masasi TAKANO, Humio HATAYA, Heitaro YOSHIDA, Kisaburo KOIKE, Renpei YODA

pp. 1557-1571

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

耐熱鋼

性質・加工

Ryohei TANAKA, Yoichiro TOBE, Kazuto TERAI, Masabumi YASUDA, Chiaki ASADA, Hisashi GONDO, Makoto SATO, Suehiro HIYOSHI, Mizuo SAKAKIBARA, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Yuzo OHTAKARA, Hisashi IWAMIYA, Taro MAEDA, Kazuo HOSHINO, Yoshisuke MISAKA, Tomokichi YOSHIMOTO, Kazutoshi MATSUDA, Naomasa MAEDA, Katsuhiko SHIMADA, Takashi YASUI, Hiroyoshi MATSUBARA

pp. 1572-1587

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質・加工

加工・分析

Kazutoshi MATSUDA, Naomasa MAEDA, Katsuhiko SHIMADA, Takashi YASUI, Hiroyoshi MATSUBARA, Itaru AOKI, Toshio SHIRAIWA, Fumio MATSUNO, Hujio TSUGANE, Humio SAWAI, Hiromu SAITO, Minoru YANAGIDA, Kosi KATO, Taro SUGIYAMA

pp. 1587-1599

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

加工・分析

表面処理・その他

Kiyoshi SEGAWA, Eiichi TSUNETOMI, Kaname WADA, Koji TAKEI, Shigeo WAKAMATSU, Takao SASABE, Akimitsu OKURA, Atumasa KADA, Michio HTUKA, Masakuni KITADA, Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Bunzo TSUJINO

pp. 1600-1610

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

表面処理・その他

介在物・性質・強力鋼

Shigeteru ISA, Hikoya IWAI, Bunzo TSUJINO, Yutaka ARAKIDA, Kiyoshi HORI, Koichi KUDO, Toshio SHIRAIWA, Toshinori ITO, Kenichi ISHII, Nobukatsu FUJINO, Junjiro MURAKI, Takayoshi ISHIGURO, Mitsugu HANZAWA, Nobuhiko KATAYA, Hirooki NAKAJIMA, Toru ARAKI, Kazuo NAKAZAWA

pp. 1610-1624

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

介在物・性質・強力鋼

性質

Kazuo NAKAZAWA, Hikoshiro TAKEICHI, Masuo KADOSE, Mitsuo NAKAGAWA, Shiro YOSHIMATSU, Toru ARAKI, Ryuichi NAKAGAWA, Shigeo YACHI

pp. 1624-1632

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

鉄鋼の組織・性質

Osamu MADONO, Tatsuo TORAISHI, Kenzo SUZUKI, Osamu WAKI, Hajime KIKKAWA, Takashi MATSUOKA, Michihiko SHIMADA, Masashi MITSUTSUKA, Eiji TAKAHASHI, Nobuo KONDO, Hiroshi HIRANO, Motoichi YAMAGUCHI, Shinkichi KOIKE, Ryoichi SASAKI

pp. 1633-1643

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

鉄鋼の組織・性質

鉄鋼の組織・性質

Osamu MADONO, Tatsuo TORAISHI, Kenzo SUZUKI, Osamu WAKI, Hajime KIKKAWA, Takashi MATSUOKA, Michihiko SHIMADA, Masashi MITSUTSUKA, Eiji TAKAHASHI, Nobuo KONDO, Hiroshi HIRANO, Motoichi YAMAGUCHI, Shinkichi KOIKE, Ryoichi SASAKI

pp. 1643-1650

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

鉄鋼の組織・性質

性質

Ryoichi SASA, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Akinori MATSUDA, Yoshinori SAICA, Hideyo MANIWA, Shigeru MIYOSHI, Toshiro KOBAYASH, Kunio KUSAKA, Hirohiko HORIKOSHI, Mitsuo YAMAZAKI

pp. 1650-1658

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

性質

I. 高炉における高圧操業

Yajiro FUKAGAWA, Katsuya ONO, Miroru IKEDA, Moriji SASAKI, Taizo YONEZAWA, Tadahiro NAGAI, Mitsuru NOZAKI, Shigeyoshi HORIE, Takehiko MIYAMOTO, Toshiharu KIKUCHI, Tamotsu NAGAI, Junsaku KURIHARA, Hiroshi OBATA

pp. 1663-1675

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

I. 高炉における高圧操業

II. 鋼の脱酸と非金属介在物

Kichizo NIWA, Yoshitaka NAKAGAWA, Masayoshi ICHINOE, Yutaka HIROSE, Shiro WATANABE, Arata TANAKA, Yasuo SUZUKI

pp. 1675-1685

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

II. 鋼の脱酸と非金属介在物

III. 熱間捩り試験による鋼の加工性の評価

Shinsaku ONODERA, Yutaka YABUKI, Hiromu KAMIO, Fujio MOROZUMI, Jingozaemon MATSUOKA, Toshiro MASE, Shunji YAMAZAKI, Atsushi NAKAMURA, Seita SAKUI, Tadahisa NAKAMURA, Shigeki KOMORI

pp. 1685-1697

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

III. 熱間捩り試験による鋼の加工性の評価

IV. X線マイクロアナライザーの鉄鋼への応用

Koichi AOKI, Tadashi SAWATANI, Koji SANBONGI, Yasuo OMORI, Toshio SATO, Minoru SASAKI, Tomoo TAKAHARI, Hiroki HAMADA, Shizuo YOSHIDA, Zenzo NOZAKI, Taro SUGIYAMA, Goshi KATO, Toshiyuki WATANABE, Kaichi MATSUBARA, Norio KASAMATSU, Tadamichi TAKEI, Teruo MATSUO, Ko MIYAMURA, Toshio SHIRAIWA, Nobukatsu FUJINO

pp. 1697-1706

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

IV. X線マイクロアナライザーの鉄鋼への応用

IV. X線マイクロアナライザーの鉄鋼への応用

Koichi AOKI, Tadashi SAWATANI, Koji SANBONGI, Yasuo OMORI, Toshio SATO, Minoru SASAKI, Tomoo TAKAHARI, Hiroki HAMADA, Shizuo YOSHIDA, Zenzo NOZAKI, Taro SUGIYAMA, Goshi KATO, Toshiyuki WATANABE, Kaichi MATSUBARA, Norio KASAMATSU, Tadamichi TAKEI, Teruo MATSUO, Ko MIYAMURA, Toshio SHIRAIWA, Nobukatsu FUJINO

pp. 1706-1716

Readers Who Read This Article Also Read

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

IV. X線マイクロアナライザーの鉄鋼への応用

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.