Search Sites

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 3

ISIJ International
belloff

Grid List Abstracts

ONLINE ISSN: 1883-2954
PRINT ISSN: 0021-1575
Publisher: The Iron and Steel Institute of Japan

Backnumber

 1. Vol. 110 (2024)

 2. Vol. 109 (2023)

 3. Vol. 108 (2022)

 4. Vol. 107 (2021)

 5. Vol. 106 (2020)

 6. Vol. 105 (2019)

 7. Vol. 104 (2018)

 8. Vol. 103 (2017)

 9. Vol. 102 (2016)

 10. Vol. 101 (2015)

 11. Vol. 100 (2014)

 12. Vol. 99 (2013)

 13. Vol. 98 (2012)

 14. Vol. 97 (2011)

 15. Vol. 96 (2010)

 16. Vol. 95 (2009)

 17. Vol. 94 (2008)

 18. Vol. 93 (2007)

 19. Vol. 92 (2006)

 20. Vol. 91 (2005)

 21. Vol. 90 (2004)

 22. Vol. 89 (2003)

 23. Vol. 88 (2002)

 24. Vol. 87 (2001)

 25. Vol. 86 (2000)

 26. Vol. 85 (1999)

 27. Vol. 84 (1998)

 28. Vol. 83 (1997)

 29. Vol. 82 (1996)

 30. Vol. 81 (1995)

 31. Vol. 80 (1994)

 32. Vol. 79 (1993)

 33. Vol. 78 (1992)

 34. Vol. 77 (1991)

 35. Vol. 76 (1990)

 36. Vol. 75 (1989)

 37. Vol. 74 (1988)

 38. Vol. 73 (1987)

 39. Vol. 72 (1986)

 40. Vol. 71 (1985)

 41. Vol. 70 (1984)

 42. Vol. 69 (1983)

 43. Vol. 68 (1982)

 44. Vol. 67 (1981)

 45. Vol. 66 (1980)

 46. Vol. 65 (1979)

 47. Vol. 64 (1978)

 48. Vol. 63 (1977)

 49. Vol. 62 (1976)

 50. Vol. 61 (1975)

 51. Vol. 60 (1974)

 52. Vol. 59 (1973)

 53. Vol. 58 (1972)

 54. Vol. 57 (1971)

 55. Vol. 56 (1970)

 56. Vol. 55 (1969)

 57. Vol. 54 (1968)

 58. Vol. 53 (1967)

 59. Vol. 52 (1966)

 60. Vol. 51 (1965)

 61. Vol. 50 (1964)

 62. Vol. 49 (1963)

 63. Vol. 48 (1962)

 64. Vol. 47 (1961)

 65. Vol. 46 (1960)

 66. Vol. 45 (1959)

 67. Vol. 44 (1958)

 68. Vol. 43 (1957)

 69. Vol. 42 (1956)

 70. Vol. 41 (1955)

Tetsu-to-Hagané Vol. 50 (1964), No. 3

製銑

Hiroshi JOH, Minoru NAKAHARA, Shiro IDA, Masatoshi KOBAYASHI, Katsuhide YOSHIMI, Yoshiaki MIURA, Toshiaki KANAMORI, Tokuji YAMAGUCHI, Takeo FURUI, Akira SUWA, Masakiyo MORIKAWA, Minoru TANAKA, Kenjiro KANBARA, Keiki FUJITA

pp. 297-305

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Hiroshi JOH, Minoru NAKAHARA, Shiro IDA, Masatoshi KOBAYASHI, Katsuhide YOSHIMI, Yoshiaki MIURA, Toshiaki KANAMORI, Tokuji YAMAGUCHI, Takeo FURUI, Akira SUWA, Masakiyo MORIKAWA, Minoru TANAKA, Kenjiro KANBARA, Keiki FUJITA

pp. 305-312

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Kenjiro KANBARA, Keiki FUJITA, Akikoshi ISHIMITSU, Kinichi SUGAHARA, Teinosuke YAGI, Yoichi ONO, Takehiko SAKATA, Masao HIRATO, Ryozo SATO, Noboru TAGUCHI, Ryuzo IYODA, Hideo ARAKAWA, Takashi TSURU, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazi NAGAO, Koichi IWAMOTO, Hisashi MORI

pp. 313-322

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製鋼基礎

Takashi TSURU, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazo NAGAO, Koichi IWAMOTO, Hisashi MORI, Kenji SASAKI, Hisashi KISHITAKA, Tomio HARU, Takeji OGASAWARA, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Takehiro HORIO, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Takeji EGASHIRA, Hisashi ISSHIKI, Taisei HAYASHI, Tadashi MURAKAMI, Yajiro HUKAGAWA, Yasushi ISHIKAWA, Nobuo NOGUCHI, Masatake TATEOKA, Akitoshi ISHIMITSU, Tetsura TAKEMURA, Katsuhiko SATO, Shiro SHONO, Kenzo ITO, Shigezi OBUCHI, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Yoshihisa SAITO, Susumu OTA, Osamu SHIONOYA, Hiroshi NAGANUMA, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE, Matoka DCSUODEN

pp. 322-332

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Takashi TSURU, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazo NAGAO, Koichi IWAMOTO, Hisashi MORI, Kenji SASAKI, Hisashi KISHITAKA, Tomio HARU, Takeji OGASAWARA, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Takehiro HORIO, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Takeji EGASHIRA, Hisashi ISSHIKI, Taisei HAYASHI, Tadashi MURAKAMI, Yajiro HUKAGAWA, Yasushi ISHIKAWA, Nobuo NOGUCHI, Masatake TATEOKA, Akitoshi ISHIMITSU, Tetsura TAKEMURA, Katsuhiko SATO, Shiro SHONO, Kenzo ITO, Shigezi OBUCHI, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Yoshihisa SAITO, Susumu OTA, Osamu SHIONOYA, Hiroshi NAGANUMA, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE, Matoka DCSUODEN

pp. 333-340

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製鋼基礎

Takashi TSURU, Shozo WAKAYAMA, Yoshikazo NAGAO, Koichi IWAMOTO, Hisashi MORI, Kenji SASAKI, Hisashi KISHITAKA, Tomio HARU, Takeji OGASAWARA, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Takehiro HORIO, Kazuo MIYAGAWA, Kosei OKIGAWA, Takeji EGASHIRA, Hisashi ISSHIKI, Taisei HAYASHI, Tadashi MURAKAMI, Yajiro HUKAGAWA, Yasushi ISHIKAWA, Nobuo NOGUCHI, Masatake TATEOKA, Akitoshi ISHIMITSU, Tetsura TAKEMURA, Katsuhiko SATO, Shiro SHONO, Kenzo ITO, Shigezi OBUCHI, Takehiko FUJII, Yoshihiro IZEKI, Yoshihisa SAITO, Susumu OTA, Osamu SHIONOYA, Hiroshi NAGANUMA, Shojiro WATANABE, Yasumoto OTAKE, Matoka DCSUODEN

pp. 341-352

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼基礎

製銑

Yoshio SHIRAISHI, Kiyoshi MITSUI, Mutsuo UCHIHIRA, Hiromi ASAI, Keisuke MORI, Masatoshi SHIMADA, Kazuo NAKAMURA, Yoshiyuki MURAI, Yasuyoshi MIZUNO, Keiichi WAKABAYASHI, Kiyoshi EZAKI, Kenjiro KANBARA, Kazuo MIYAGAWA, Ken KANAMORI, Katsuhiko CHISAKI, Yoshimitsu JOMOTO, Bunji ETO, Yoshio OKINO, Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Takehiro HORIO, Ryosuke TAKAHASHI

pp. 353-361

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Toshimitsu OGATA, Hideo KANOSHIMA, Kiyoshi MITSUI, Mutsuo UCHIHIRA, Hiromi ASAI, Takehiro YAMADA, Tadashi KOBAYASHI, Tetsuo IZAWA, Seiji MATSUI, Takashi DOINOUCHI, Shiro SHONO, Akio CHIDA, Satoru OGURA, Tatsuro KANOKOGI, Fumitada NAKATANI, Tsuyoshi KOGA, Mayumi YOSHINAGA, Fumio NAKAMURA, Tanekazu SOMA

pp. 362-373

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Koretaka KODAMA, Akitoshi SHIGEMI, Toshimitsu OGATA, Hideo KANOSHIMA, Kiyoshi MITSUI, Mutsuo UCHIHIRA, Hiromi ASAI, Takehiro YAMADA, Tadashi KOBAYASHI, Tetsuo IZAWA, Seiji MATSUI, Takashi DOINOUCHI, Shiro SHONO, Akio CHIDA, Satoru OGURA, Tatsuro KANOKOGI, Fumitada NAKATANI, Tsuyoshi KOGA, Mayumi YOSHINAGA, Fumio NAKAMURA, Tanekazu SOMA

pp. 373-382

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製銑

Tanekazu SOMA, Masayuki YASUTAKE, Katsumi SATO, Toshie OGATA, Haruo MORITA, Hiroshi OHBA, Kiyoshi SUGITA, Keisuke HIRAGUSHI, Masayoshi TANAKA, Kohei SHIMADA, Tsztyoshi KOGA, Yoshio WATAI, Shigeyoshi YABE, Michihiko SHIMADA, Masashi MITSUTSUKA, Minoru YAMATE

pp. 382-392

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑

製鋼

Akira TOMITA, Shigeru TAMAMOTO, Keigo IWASE, Tatsuo OYA, Kazushi TUCHIYA, Etsuro HONMA, Issei FURUGAI, Kazuo MIYAGAWA, Etsuo NOMUR, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Akira MATSUNAGA, Kyoichiro SATO, Kichinosuke MATSUNAGA, Keizo KOGA, Motohiko NAKATANI, Takashi ITAOKA, Katashi SAITO, Masaharu ITO, Kiyomi TAGUCHI

pp. 393-400

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Takashi ITAOKA, Katashi SAITO, Masaharu ITO, Kiyomi TAGUCHI, Takehiko Fujii, Taiji ARAKI, Satoru URA, Narita KIMURA, Yu NIIMIYA, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Akira MATSUNAGA, Kiyokazu SASAKI, Masao TAKEDA, Yasushi KUROIWA, Osamu TSUBAKIHARA, Yoshiko MORI

pp. 400-409

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Takashi ITAOKA, Katashi SAITO, Masaharu ITO, Kiyomi TAGUCHI, Takehiko Fujii, Taiji ARAKI, Satoru URA, Narita KIMURA, Yu NIIMIYA, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Akira MATSUNAGA, Kiyokazu SASAKI, Masao TAKEDA, Yasushi KUROIWA, Osamu TSUBAKIHARA, Yoshiko MORI

pp. 409-417

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Takashi ITAOKA, Katashi SAITO, Masaharu ITO, Kiyomi TAGUCHI, Takehiko Fujii, Taiji ARAKI, Satoru URA, Narita KIMURA, Yu NIIMIYA, Yoshimasa AOYAMA, Uichiro IIHAMA, Akira MATSUNAGA, Kiyokazu SASAKI, Masao TAKEDA, Yasushi KUROIWA, Osamu TSUBAKIHARA, Yoshiko MORI

pp. 417-425

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Yoji KITAMURA, Akiji CHO, Masahisa TATE, Masuta OKUBO, Shigeru TAMAMOTO, Hajime NASHIWA, Taiji ARAKI, Seita YAMADA, Masahiro SAKAMOTO, Naonori MORITAMA, Fumio SERINO, Yoshihiro SUGIHARA, Yoshio KOYANAGI, Takashi AOKI, Takuro UEMURA, Akira INOUE, Yosio KOTANI, Youiti UMEDA, Shunichi TANAKA, Yoshio SETTAI, Gengo MONMA, Kazutomo KITAGAWA, Susumu SATO, Soichi IZUMI, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Hitoshi YOSHII, Masayoshi INOUE, Mamoru NISHIHARA, Akira SUZUKI, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Hiroaki NAKAZIMA, Takeshi SUZUKI

pp. 425-433

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Yoji KITAMURA, Akiji CHO, Masahisa TATE, Masuta OKUBO, Shigeru TAMAMOTO, Hajime NASHIWA, Taiji ARAKI, Seita YAMADA, Masahiro SAKAMOTO, Naonori MORITAMA, Fumio SERINO, Yoshihiro SUGIHARA, Yoshio KOYANAGI, Takashi AOKI, Takuro UEMURA, Akira INOUE, Yosio KOTANI, Youiti UMEDA, Shunichi TANAKA, Yoshio SETTAI, Gengo MONMA, Kazutomo KITAGAWA, Susumu SATO, Soichi IZUMI, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Hitoshi YOSHII, Masayoshi INOUE, Mamoru NISHIHARA, Akira SUZUKI, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Hiroaki NAKAZIMA, Takeshi SUZUKI

pp. 433-442

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Yoji KITAMURA, Akiji CHO, Masahisa TATE, Masuta OKUBO, Shigeru TAMAMOTO, Hajime NASHIWA, Taiji ARAKI, Seita YAMADA, Masahiro SAKAMOTO, Naonori MORITAMA, Fumio SERINO, Yoshihiro SUGIHARA, Yoshio KOYANAGI, Takashi AOKI, Takuro UEMURA, Akira INOUE, Yosio KOTANI, Youiti UMEDA, Shunichi TANAKA, Yoshio SETTAI, Gengo MONMA, Kazutomo KITAGAWA, Susumu SATO, Soichi IZUMI, Hisashi MORI, Midori MATSUO, Yoshikuni NAWATA, Takekazu YAMAGUCHI, Isao TANAKA, Hitoshi YOSHII, Masayoshi INOUE, Mamoru NISHIHARA, Akira SUZUKI, Taira NAKANO, Hisashi TAKADA, Hiroaki NAKAZIMA, Takeshi SUZUKI

pp. 442-450

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

製鋼

Taira NAKANO, Hisasi TAKATA, Kazuyoshi UKIHASHI, Kiichi NARITA, Sigeto ETO, Akira INOUE, Hirosi ICHIKAWA, Shozo WATANABE, Hideo WATANABE, Koichi ASANO, Kazumi MATSUI, Masatoki NAKAYAMA, Ko KUMAI, Minoru YAMAHIRO, Sadami KOGA, Yoshiyuki KASUYA, Osamu SAHEKI, Shozou MITUSHIMA, Shigeo YOSHINO, Katsuhiro TABATA, Teinosuke YAGI, Yoichi ONO, Katsumi MORI

pp. 451-462

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製鋼

溶鉄および溶融スラグの構造と性質

Teinosuke YAGI, Yoichi ONO, Katsumi MORI, Mitso IMAI, Hiroshi OOI, Toshihiko EMI, Hirohiko NOZAKI, Shiro BAN-YA, Tasuku FUWA, Kenji ONO, Yu-Ching WU, Kazuhiro GOTO, Yukio MATSUSHITA, Akira ADACHI, Kazumi OGINO, Shozo KAWASAKI, Tatsuya WAKAMIYA

pp. 462-475

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

溶鉄および溶融スラグの構造と性質

非金属介在物

Kazutomo KITAGAWA, Susumu SATO, Takeshi HIROMOTO, Mikio TAUMI, Hideo ITOH, Takuji KAKUTANI, Shigeaki MARUHASHI, Yoji KITAMURA, Naokiko MIZUNO, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Kazuteru SENDA, Koki GUNJI, Hisami TOKUNAGA, Mutsumi IHIDA, Teruaki ISHII, Shoji TSUCHIDA, Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Shoji SHIZIMA, Riichiro KUSAKA, Minoru SASAKI, Hiroki HAMADA, Iku UCHIYAMA, Masae SUMITA

pp. 475-482

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Kazutomo KITAGAWA, Susumu SATO, Takeshi HIROMOTO, Mikio TAUMI, Hideo ITOH, Takuji KAKUTANI, Shigeaki MARUHASHI, Yoji KITAMURA, Naokiko MIZUNO, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Kazuteru SENDA, Koki GUNJI, Hisami TOKUNAGA, Mutsumi IHIDA, Teruaki ISHII, Shoji TSUCHIDA, Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Shoji SHIZIMA, Riichiro KUSAKA, Minoru SASAKI, Hiroki HAMADA, Iku UCHIYAMA, Masae SUMITA

pp. 483-491

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

非金属介在物

Kazutomo KITAGAWA, Susumu SATO, Takeshi HIROMOTO, Mikio TAUMI, Hideo ITOH, Takuji KAKUTANI, Shigeaki MARUHASHI, Yoji KITAMURA, Naokiko MIZUNO, Masuta OKUBO, Akira MASUI, Kazuteru SENDA, Koki GUNJI, Hisami TOKUNAGA, Mutsumi IHIDA, Teruaki ISHII, Shoji TSUCHIDA, Akira ADACHI, Nobuya IWAMOTO, Shoji SHIZIMA, Riichiro KUSAKA, Minoru SASAKI, Hiroki HAMADA, Iku UCHIYAMA, Masae SUMITA

pp. 491-498

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

非金属介在物

製銑・基礎

Yasushi KOJIMA, Kokichi SANO, Nobuo SANO, Sumio SHIOMI, Yukio MATSUSHITA, Takaji KUSAKAWA, Toshikatsu OTANI, Yoshio MIYASHITA, Minoru NISHIWAKI, Jyuichiro FUKUTOMI

pp. 499-511

Readers Who Read This Article Also Read

抄録

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.2

性質

Tetsu-to-Hagané Vol.50(1964), No.4

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

製銑・基礎

溶鉄および溶融スラグの構造と性質

Minoru NISHIWAKI, Jyuichiro FUKUTOMI, Toshiro INOUE, Seihachiro TAKAGI, Kazuya KUDO, Tamotsu ISHIDA, Shigeo MAEDA, Hiroshi NOGUCHI, Akito YOSHIDA, Michihiko SHIMADA, Masae ISHIBASHI, Toshihiko AKIYOSHI, Yutaka ARAKIDA, Noboru HIRAOKA, Masayoshi FURUSAWA, Seiji ISHII, Takashi NISHIOKA, Hideyuki NARUWA

pp. 511-523

Bookmark

Share it with SNS

Article Title

溶鉄および溶融スラグの構造と性質

Article Access Ranking

19 Jul. (Last 30 Days)

You can use this feature after you logged into the site.
Please click the button below.

Advanced Search

Article Title

Author

Abstract

Journal Title

Year

Please enter the publication date
with Christian era
(4 digits).

Please enter your search criteria.